VINSKE TURE KEČKEMETA

Krenuvši iz Kečkemeta pruža nam se prilika da upoznamo najveće vinarsko područje u državi, u kojem ćemo sresti zanimljivosti kao što su bio-šampanjac iz Eršekhaloma, kadarka iz Kiškereša, ili 1200 mini-podruma u selu podruma Hajoš.
Tokom puta upoznaćemo se sa domaćinima, možemo se upoznati sa ribolovom na ledu, a pruža se mogućnost da probamo i pravi bećarski perkelt-gulaš.  
Kod vinogradara se već može probati ovogodišnje novo vino, ali i ranije berbe će se naći na stolu, tako da možemo birati u izobilju među vinima tri vinske regije, Hajoš-Baja, Kunšag i Čongrad. Uz to ćemo otkriti  lepe nizijske predele do kojih se lako stiže iz grada. 
Dobro je znati !  Dunavska vinska regija je najveća jedinstvena vinogradarska teritorija, koja obuhvata tri povezane vinske regije.  „Možeš probati najbolja vina nizije na mestu njihovog nastanka. Vinar ih nudi i predstavlja od čokota do njihovog flaširanja. Pitaće te još i šta želiš za ručak."  
 
Podrumi vinske regije Kunšag
Ako iz Kečkemeta krenemo u smeru Šoltvadkerta ne možemo propustiti vinariju Frittmann i podrum Font, kao ni podrum Seke kod Kiškunhalaša.  Vredi prenoćiti u Kiškunhalašu, da bismo već ranim jutrom krenuli na izlet, naime nakon vinarije Bela u Imreheđu neizostavno moramo posetiti Petefijevu rodnu kuću u Kiškerešu, da bismo u vinskoj kući Ištvan degustacijom kadarke zaključili dan. 
Istovremeno iz Kečkemeta kreće tura i u drugom pravcu, u smeru Ižaka, gde dve vinarije dočekuju posetioce : imanje Varga i zadružna vinarija Royalsekt. U obližnjem Sabadsalašu uz vina podruma Birkaš možemo da probamo i pravi mađarski perkelt. Jezero u parku vinarije Sveti Imre kod naselja Šoltsentimre, pored ribolova na ledu pogodno je i za klizanje. 
 
Šta još ovde možemo pronaći ?
NACIONALNI PARK KIŠKUNŠAG (www.knp.hu
Nacionalni park obuhvata područja sa najznačajnijim prirodnim vrednostima između Dunava i Tise, koja se prostiru u ravnici pored Dunava, u regionu Homokhatšag, kao i u dolini reke Tise. 
Površina Nacionalnog parka Kiškunšag, koji se sastoji od devet zasebnih jedinica, iznosi 53 hiljade hektara. Većinu ovdašnjih životnih staništa čine slane i peskovite pustare. Vodene životne sredine ovih predela obrazuju jezera, močvare, ritovi i mrtvi rukavci Tise. Salaški oblik gazdinstava, stočarstvo u pustari i tradicija poljoprivrednih kultura, uz jedinstven prirodni sistem, zajedno obrazuju jedinstvene karakteristike predela Kiškunšaga. Upoznavanje ovih specifičnosti je omogućeno na mestima za prezentacije, kao i kroz edukacione ture za posetioce, u pojedinim delovima zaštićenh sredina. 
 
JONATHERMAL U KIŠKUNMAJŠI – zabavno kupalište, banja, wellness centar i aquapark.
 
VINSKA REGIJA ČONGRAD
U vinskoj regiji Čongrad postoji tradicija uzgajanja vinove loze i proizvodnje vina od više stotina godina. Još pre turske invazije su bila poznata ovde proizvedena vina. Obilazeći Čongrad-Bokroš možemo zaviriti u vinariju Bokroš, u gradu Čongrad u podrum Čongradbor, a u mestu Hodmezevašarhelj možemo posetiti podrume vinarije Šošhalom. Koga put nanese u ovom pravcu, pored degustacija vina, može uživati u brojnim oblicima aktivnog odmora, od obilaska prirode, preko uživanja u kupalištima, sve do lova. 
 
Šta još ovde možemo pronaći ?
 
NACIONALNI PARK KEREŠ-MAROŠ (www.kmnp.hu)
Belo jezero (Feherto) kod Kardoškuta budi se na graju ptica. Glas hiljada ždralova, divljih gusaka i pataka se širi nad jesenjom pustarom. 
Pored zadivljujućeg prizora prolećne i jesenje seobe ptica koja se ponavlja iz godine u godinu, još brojna prirodna blaga i kulturno-istorijski spomenici čekaju da budu otkriveni na ostrvski uređenom terenu Nacionalnog parka Kereš-Maroš. Prolećna graja droplji u Devavanji, očuvani močvarni svet u Kiš-Šarret-u, šumarci oko reka Kereš i Maroš, ili kunski brežuljci pustare Kiđoš, sve to pruža nezaboravan doživljaj posetiocima ovih predela. Ljubitelji aktivnog turizma mogu se i biciklom ili kanuom upustiti u avanturu, kako bi istražili ove malo poznate predele naše države. 
 
VINSKA REGIJA HAJOŠ-BAJA
U južnom delu dunavske vinske regije, u Janošhalmi se nalazi vinarija Kunvin, koja još pripada vinskoj regiji Kunšag, odakle svega nekoliko kilometara, od puta 54 već počinje vinska regija Hajoš-Baja. Selo podruma Hajoš sa svoje 24 ulice i 1200 podruma, koje se ovde nalazi, predstavlja jedinstven podrumski niz u Evropi. Svratimo u vinsku kuću Kovač i u porodični podrum mihalja Varge. U Eršekhalomu predstavlja pravi kuriozitet bio-šampanjac vinske kuće Anna, dok nastavljajući ka Baji možemo probati čuveno ledeno vino  vinarije Šimegi. 
 
Šta se još ovde može pronaći ?
 
NACIONALNI PARK DUNAV-DRAVA (www.ddnp.hu
Na desnoj obali Dunava ovde se nalaze plavne šume, pruga Gemenci, mrtvi rukavac Dunava Njeki i Mohač. Na levoj obali Drave ovde se nalaze staništa kleka u Barču, sveže livade Dravasenteša, baboča, mrtvi rečni rukavci, plavne šume i mrtva jezera. Dve reke su sve bliže jedna drugoj, ali pre nego se ujedine nakon što izađu iz Mađarske, stvaraju predivne predele 
Koje putnici ovde mogu da obiđu.