Mađarska vam pruža odličan tretman

Mađarska predstavlja odličan izbor za vaš odmor u inostranstvu radi lečenja.

Bogata tradicija što se tiče termalnih kupatila i balneoterapije, odlična i sadržajna obuka stručnjaka, dostupačne cene u odnosu na nivo usluge i tretmana koji se pruža, su skupa doprineli tome, da  Mađarska u sve većoj meri postaje turistička destinacija za lečenje. Najpopularniji tretmani i postupci kod stranih pacijenata su: stomatologija, dermatologija, estetska hirurgija, transplantacija kose, tretmani protiv gojaznosti, IFV, menadžerski tip ispitivanja i očna hirurgija, naročito očna imlplantacija.    

Direktiva Evropske Unije o prekograničnom lečenju (koja stupa na snagu početkom 2013.) razjašnjuje neke detalje i definiše prava pacijenata koji traže zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici. Pacijentima neće biti dozvoljeno samo primanje zdravstvenog tretmana u nekoj drugoj zemlji članici, nego će i troškovi njegovog/njenog lečenja biti nadoknađeni do iznosa troškova koje bi trebalo platiti za istu negu u matičnoj zemlji. Pored toga, svaka zemlja (članica) ima obavezu da uspostavi najmanje jednu kontakt-tačku za pružanje iformacija pacijentima o konkretnim institucijama koje pružaju zdravstvenu uslugu, postupak za nadoknadu troškova, i podatke o tome, ukoliko je za neki tretman potrebno prethodno odobrenje.       

Mađarska raspolaže velikim brojem shema za akreditaciju i licenciranje pojedinih institucija, kao što su nacionalna akreditaciona shema Ministarstva zdravlja, Nacionalne zdravstvene komisije i Zdravstvene usluge. Većina institucija je tekođe priznata od starne Care Quality Commission /Komisija za kvalitet nege/ iz Velike Britanije, i od strane International Organisation for Standardistaion (ISO) /Međunarodna organizacija za standardizaciju/.