Lovački doživljaj

Zbog čega mi ustvari odlazimo u lov? Možda je sve to povezano sa našom željom da budemo bliže prirodi. Još pre nekoliko stotine godina svi ljudi su živeli u mnogo jačoj vezi sa prirodom; ali danas smo se – u ovoj velikoj gužvi – nažalost veoma udaljili od prirode. Usprkos svemu tome, trebamo reći da su ljudi definitivno deo prirode, i željni su njene neposredne blizine. Neki odlaze u prirodu da bi napravili par slika, neki da bi pešačili, dok drugi da bi išli u lov.

Najbitniji elementi lova su doživljaj lepote, tišina, ali i bliskost prirode, koja sama po sebi predstavlja posebnu avanturu. To nije samo neka luda pijanka sa „tamo nekim" ubijanjem, kao što to mnogi outsajderi misle! Kao što je to grof Zsigmond Széchenyi (Žigmond Sečenji), jedan od najpoznatijih mađarskih pisaca rekao:

„Lov je ustvari potraga za divljači i tumaranje šumom. Više tumaranje šumom."

Čin ubijanja divljači je samo jedan kratak trenutak, akcenat ove aktivnosti se stavlja na događaje koji se uglavnom dešavaju pre i posle toga. Lovci smatraju, da se ništa ne može uporediti sa uzbuđenjem koje se dobija kada se čeka ili pronalazi divljač, a poseban je i momenat kada nam se aktivira adrenalin pošto divljač upravo stiže. Moramo istaći, da pravi lovac uvek respektuje svoj plen – životinja mora biti precizno pogođena, bez nanošenja nepotrebnog bola ili patnje. Sve je to naravno deo lovačke etike.     
Zbog izrazito velikog fonda divljači, Mađarska predstavlja jednu od najatraktivnijih lovačkih destinacija. Više vrste jelena, divlji veprovi, mufloni i srne se mogu naći i uloviti, baš kao i divlji zečevi, fazani, sive jarebice, više vrsta divljih gusaka, divlje patke, evroazijski grogotovac, kao i evroazijska šumska šljuka.

Jelen je najkrupnija divlja životinja-biljojed u Maarskoj – mužjaci ove vrste dostižu težinu čak do 200 kg. Njegovo stanište predstavlja kombinaciju šume i poljoprivredne zemlje, najčešće se inače mogu pronaći u Zadunavlju, centralnim i severnim delovima zemlje. S druge strane jelen lopatara sa lepim tačkama na svom telu obožava kontinentalnu klimu. Zahvaljujući ponovnoj kolonizaciji, jelen se može pronaći širom zemlje, dok ukoliko želite siguran susret sa njima, idite do mesta Gyulaj, Gyula, Guth ili u region između Dunava i Tise. Muflon je stigao u Mađarsku sa mediteranskih  ostrva Korzike i Sardinije. Populaciju ove vrste možete naći u planinskom delu Severne Mađarske, ali trebate imati na umu, da njihov broj daleko zaostaje od brojčanog stanja ostale krupne divljači u ovoj zemlji, stoga sigurno nećete lako doći do ovog trofeja. Vepar predstavlja omiljenu metu lovaca u Mađarskoj, pošto se on može naći skoro u svim delovima zemlje. Najuzbudljiviji način lova je sigurno vožnja brzim tempom sa goničima i specijalno treniranim psima – način lova koji predstavlja naročito veleki izazov čak i za najveštije strelce! Srndać je takođe omiljena meta lovaca, pošto se može naći u svim delovima zemlje i to u velikom broju. O tome, koliko su oni ogromni, govori podatak da se dva mađarska trofeja nalaze na listi od prva tri mesta, što se svetskog rekorda tiče!

Da li je mala divljač možda bliža vašim zahtevima i ukusu? U unutrašnjosti Mađarske ih ima u izobilju! Kao prvi na listi sitne divljači se nalazi fazan, zaista ga ima u svim delovima Mađarske. Lov na fazan ima dugu tradiciju u Mađarskoj i prema mnogima, Mađari podižu nove standarde što se tiče veštine takozvanog dinamičnog sporta, kao što je streljanje fazana tokom vožnje. Na kom drugom mestu bi mogli da isprobate sve ovo, ako ne kod nas?

Napominjemo međutim, da lov ne predstavlja neki nepromišljen način ubijanja. Poznavanje svih detalja oko lovačke sezone za pojedine vrste je od naročitog značaja, pošto su životinje o kojima se radi strogo zaštićene vrste. Na primer, lov skoro nikada nije dozvoljen u sezoni parenja. Međutim, obratite pažnju na to, da čak ni u sezoni lova ne smete streljati na bilo koju divljač – vaš profesionalni lovački vodič će voditi računa o tome da se ustrele samo one životinje, kojih ima u izobilju. Obavezan lovački ispit takođe služi zaštitu životinja.
Naš predlog je da obučete čizme i uzmete svoju lovačku pušku – neka počne lov!